Patrové hry jsou aktivitou vymyšlenou výhradně Blokem 4. Jedná se o společenskou událost, která se opakuje nepravidelně podle zájmu lidí z bloku a organizátorů.

Patrové hry jsou rozděleny do několika kol, kde každé kolo pořádá jedno patro. Aktivitu vymýšlí každé patro samostatně a konzultuje ji s organizátorem patrových her. Během každého kola jsou přidělovány body, které se následně sečtou a je určen výherce.

Výhrou pro patro s nejvyšší počtem bodů není nic jiného než strahovská měna.

Bavte se!